اطلاعیه ثبت نام تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد

جهت ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد می توانید به لینک زیر از سایت سازمان سنجش مراجعه فرمایید.

اطلاعیه سایت سازمان سنجش