اطلاعیه دعوت به همکاری جهت تدریس برخی دروس – اساتید مدعو

جهت کسب اطلاعات بیشتر پس از ثبت نام به دانشگاه شمال، دفتر نظارت ارزیابی به جناب آقای رضا فاطمی مراجعه نمایید.

لینک ثبت نام:  دعوت به همکاری تدریس

 

فرم اعلام نیاز مدرسین مدعو
گروه آموزشی: مهندسی برق و مهندسی پزشکی تاریخ تکمیل بهمن ۱۳۹۸
اطلاعات مربوط به درس شرایط لازم مدرس
ردیف عنوان مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عناوین مدرک تحصیلی قابل قبول حداقل مدرک تحصیلی مدرس سایر شرایط
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی(بیوالکتریک) کارشناسی مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی(بیو الکتریک)، مهندسی برق -الکترونیک کارشناسی ارشد
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی(بیومکانیک) کارشناسی مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی(بیو مکانیک)، مهندسی مکانیک کارشناسی ارشد
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی(بیومواد) کارشناسی مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی(بیو مواد)، مهندسی مواد کارشناسی ارشد
زبان تخصصی و اصطلاحات پزشکی کارشناسی مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دارای مدرک بین المللی زبان
اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی – درمانی کارشناسی مهندسی پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد

 

عنوان درس مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان مدرک تحصیلی مورد قبول حداقل مدرک تحصیلی سایر شرایط و توضیحات
دومیدانی(برادران و خواهران  ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
آمادگی جسمانی (برادران و خواهران) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
تنیس روی میز(برادران و خواهران  ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
ژیمناستیک (برادران و خواهران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
والیبال (خواهران) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
هندبال ( خواهران) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
بدمینتون (خواهران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
تیر اندازی (خواهران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
حر کات موزون ( خواهران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
شنا (برادران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
فوتبال (برادران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس
فوتسال   (برادران و خواهران ) کار شناسی تربیت بدنی کار شناسی ارشد کار شناسی ارشد فازغ التحصیل دانشگاه های معتبر +سابقه تدریس