قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در شرف دفاع می‌باشند

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد که در شرف دفاع می‌باشند میرساند، آخرین مهلت ارائه فرم درخواست دفاع از رساله و یا پایان نامه حداکثر تا ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تاریخ تمدید گردیده است. بدیهی است مهلت مذکور تمدید نمی‌گردد.