نسخه آزمایشی

مناقصه خرید آنتی ویروس

دانشگاه شمال در نظر دارد تعداد مشخصی لایسنس آنتی ویروس Eset و کسپرسکی طبق مشخصات جدول ذیل خریداری نماید. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه جهت ارایه قیمت پیشنهادی با بخش اداری، مالی دانشگاه به شماره ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۷ و یا ۴۴۲۰۳۷۲۸ تماس حاصل فرمایند.