اطلاعيه امور مالي جهت تسويه مابقي شهريه نيمسال دوم سال 94-1393
 


به اطلاع دانشجويان محترم  مي‌رساند زمان تسويه حساب مابقي شهريه ترم جاري تا پايان وقت اداري روزچهار شنبه 20/12/93 تعيين گرديد.

          نحوه تسویه حساب مابقی شهريه به يكي از سه روش ذيل امكان‌پذير است:

الف - واریز نقدی به حساب دانشگاه از طريق پرداخت اينترنتي شهريه به حساب شماره 29/409922 بانك ملت

ب- اعطای یک فقره چک به تاریخ 14/02/1394 در وجه دانشگاه شمال

ج- اعطای دوفقره چک بصورتیکه نصف بدهی به تاریخ 24/01/1394 و نصف دیگر به تاریخ 24/02/1394 باشد.

* دانشجوياني كه تا تاريخ فوق تسويه ننمايند كل شهريه نيمسال بعدي به صورت نقدي قبل از انتخاب واحددريافت مي گردد.*

          مشخصات چکهای تحویلی به شرح ذیل است:

الف- فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و چکهایی که در وجه حامل و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر باشند قابل قبول نمی باشد.

ب- چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج- چک باید فاقد قلم خوردگی باشد .

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امكان چكها از بانك ملت يا بانك صادرات باشند .

 

  امور مالی
   تاریخ درج خبر:  1393/12/04