فرم ثبت نام در همایش واکاوی حماسه اسلامی مردم آمل در ۶ بهمن ۶۰


هزینه ثبت نام  برای عموم  ۱۰۰٫۰۰۰ تومان و برای دانشجویان ۵۰٫۰۰۰ تومان می باشد، که در صورت تایید و پذیرش مقالات دریافت می گردد.

  • حداکثر حجم مجاز 4MB می باشد
  • .