مدارك لازم و زمان  ثبت نام پذيرفته شدگان دوره دكتري رشته تربيت بدني و علوم ورزشي
 


زمان ثبت نام :  از تاريخ 28شهريور الي 30 شهريور

 

مدارك لازم :

  •  اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملي

  •  مدرك كارشناسي ارشد

  • شش قطعه عكس

  • واريز شهريه ترم اول به مبلغ 4 ميليون تومان بصورت حضوري 

  • تحويل 7 فقره چك جهت ضمانت

 

آموزشي و تحصيلات تكميلي
 تاریخ درج خبر:  28/06/1391