دانشکده فنی و مهندسی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: مرتضی عباس قربانی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق – قدرت
محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد
مقطع تحصیلی: دکتری

آدرس وب سایت : http://www.shomal.ac.ir/ghorbani

تماس : ۴۴۲۰۳۷۲۶ ۰۱۱  داخلی ۲۸۵

 

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: چنگیز رویدل
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی کامپیوتر-معماری 
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۰۹

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر:

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیک / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵
مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/computer.html

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی برق:

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: مهرداد هاشمی کمانگر
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی برق – الکترونیک
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۰۹

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی برق:

مهندسی  برق – سیستم های قدرت / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی پزشکی – بیوالکتریک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی ورزش/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی برق/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷
مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی تکنولوژی برق‌-الکترونیک/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۷

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/electronic.html

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی صنایع:

مدیرگروه:

نام و نام خانوادگی: مهندس علی اکبر کاوه
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی صنایع 

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۱۱

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی صنایع:

مهندسی صنایع – لجستیک و زنجیره تامین/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی صنایع – سیستم های اقتصادی و اجتماعی / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری/ کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۸
مهندسی صنایع / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/industrial.html

 

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی عمران: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: امیر ایزدی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی عمران – راه و ترابری
محل تحصیل: دانشگاه علم و صنعت ایران 
مقطع تحصیلی: دکتری  

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۳۶

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی عمران: 

مهندسی  عمران – خاک و پی( ژئوتکنیک) / ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶
مهندسی  عمران – حمل و نقل / دکتری / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی عمران – حمل و نقل / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۹ ( تغییر نام ۱۳۹۳)
مهندسی عمران – راه و ترابری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران – سازه / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۸۴
مهندسی عمران – زلزله / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۲
مهندسی عمران  – نقشه برداری/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی عمران  / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹
مهندسی اجرایی عمران / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۹۴

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/civil.html

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی شیمی:

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: محسن پیر دشتی
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی شیمی
محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مقطع تحصیلی: دکتری  

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی شیمی:

مهندسی  شیمی – صنایع غذایی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی شیمی – فرایندهای جداسازی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مهندسی شیمی – ترموسینتیک و کاتالیست / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳ ( تغییر نام ۱۳۹۴)
مهندسی شیمی – مهندسی پلیمر / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۰
مهندسی شیمی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۹

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/chemistry.html

 

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی معماری:

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: علی دشتی شفیعی
رشته و گرایش تحصیلی:  معماری
محل تحصیل: دانشگاه ونیز – ایتالیا
مقطع تحصیلی: دکتری 

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۸۳

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی معماری:

طراحی صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵
مهندسی معماری / کارشناسی ارشد/ سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی شهرسازی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
معماری داخلی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۳
مهندسی معماری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۸
علمی – کاربردی معماری / کارشناسی ناپیوسته/ سال اخذ ۱۳۸۵

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/architecture.html

 

——————————————————————

گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: عباس غلامی
رشته و گرایش تحصیلی: علوم و مهندسی آبخیزداری 
محل تحصیل: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مقطع تحصیلی: دکتری

 

رشته های گروه آموزشی علوم و مهندسی محیط زیست: 

علوم و مهندسی محیط زیست / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۶

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/nre.html

 

——————————————————————

گروه آموزشی مهندسی مکانیک: 

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی: سید صادق مطلبی حسن کلا
رشته و گرایش تحصیلی: مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
محل تحصیل: دانشگاه شیراز
مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری

 

رشته های گروه آموزشی مهندسی مکانیک: 

مهندسی مکانیک / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۰

 

اعضا هیات علمی: http://fmsua.shomal.ac.ir/mechanic.html

 

——————————————————————

گروه آموزشی علوم پایه: 

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی:  لیلا رستمی
رشته و گرایش تحصیلی: شیمی – شیمی معدنی
محل تحصیل:  دانشگاه مازندران
مقطع تحصیلی: دکتری