UrbanGIS .net  

The Way To Go ...                    

Call Us at +98( 38 37 220(121

آلبوم عکس نمایشگاه جانبی کارگاه های آموزشی مقالات همکاران همایش درباره همایش کتاب همایش اخبار صفحه اصلی
 

ردیف

عنوان مقاله

نویسنده

وضعیت مقاله

دانلود

1

مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر گرگان با استفاده از سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی

محسن عادلی

(ارائه شفاهي)

2

تأثیر فناوری اطلاعات دربرنامه ریزی فضایی-مورد مطالعه :هندوستان

دکتررحیم بردی  آنامراد نژاد

(ارائه پوستري)

3

برنامه نویسی ترسیم عوارض شهری مشابه در   GIS

رحمت ا.. کاردان

(ارائه پوستري)

4

تهيه كاداستر رقومي غير شهري با بكار گيري سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردی : استان اردبیل )

وحید غلامی

(ارائه پوستري)

5

كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) و سنجش از دور(RS) در طراحي سيستم زهكشي آبهاي سطحي شهر رشت

وحید غلامی

(ارائه شفاهي)

6

مکانیابی مناسب برای استقرار صنایع در اطراف رودخانه هراز

دکتر عیسی  جوکارسرهنگی

(ارائه شفاهي)

7

مدیریت امداد در شهرها به کمک سيستم اطلاعات مكاني همراه

دکتر محمد رضا ملک

(ارائه شفاهي)

8

GIS شهری و کار بردهای آن در مدیریت و توسعه زیر ساخت های شهری

حسین نظم فر

(ارائه پوستري)

9

کاربرد تصاویر ماهواره ای Quick Bird و GIS در مدیریت اراضی گامی به سوی شهر الکترونیک

علیرضا سفیانیان

(ارائه شفاهي)

10

ENVIRONMENT MONITORING OF THE INDESTRIAL CORRIDOR:USING REMOTE SENSING AND GEOSPATIAL ANALYSIS

احسان گل مهر

(ارائه شفاهي)

11

سنجش ريسك سرمايه گذاري درمحيط شهري براي تحقق ايده‌هاي كار آفرينی با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

میر مجتبی حیدری

(ارائه شفاهي)

12

استفاده از GIS درمهندسي بهداشت محيط

محمد پذیرا

(ارائه پوستري)

13

تعیین قابلیت تفرجی پارکهای شهری با استفاده از فن آوری GIS

معصومه رضوانفر

(ارائه شفاهي)

14

نقش GIS در  شناسایی و تفکیک بافتهای فرسوده و نامقاوم منطقه 1 شهرداری سنندج

آرمان قیسوندی

(ارائه پوستري)

15

طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مكاني شهرستان شاهرود

منصور ضیایی

(ارائه پوستري)

16

Landslides & Rock Falls for Hazards Probability in Parts Of The MazouArea, Zagros Structural Belt (ZSB), Southwest Iran: Using Remotely-Sensed Data & GIS

امیر محمود زاده

(ارائه پوستري)

17

معرفي و بررسي مزايا و معايب  مدلهاي تلفيق (مدل منطقي بولين، مدلهاي شاخص همپوشاني نقشه، مدلهاي منطق فازي) GIS در

مهناز محمودی

(ارائه پوستري)

18

مطالعه موقعيت مراكز آتش نشاني ،مراكز بهداشتي درماني ، معابر ، بوستانهاي شمال شهرتهران با توجه به خطر زمين لرزه   احتمالي با استفاده از     GIS

علی امینی

(ارائه شفاهي)

19

GIS Mobile  در خدمت مديريت بحران زلزله شهرها 

ابوالفضل رنجبر

(ارائه پوستري)

20

نقش فناوری اطلاعات جغرافیایی ( GIS) در کنترل و توسعه امنیت شهری

دکتر مجتبی رفیعیان

(ارائه شفاهي)

21

مدیریت مواد زائد با استفاده از GIS

هادی نیر آبادی

(ارائه شفاهي)

22

GIS شهری ، شهرو شهروند الکترونیک

بشیر بیگ بابایی

(ارائه پوستري)

23

آشکار سازی تغییرات فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روشهای شیء گرا

بختیار فیضی زاده

(ارائه شفاهي)

24

GISشهری و کاربردهای آن درمدیریت

نساء شاهین

(ارائه پوستري)

25

ساماندهي و مديريت سيلابدشت رودخانه‌ها در محدودة شهري   با به‌كارگيري از ابزارهاي GIS(مطالعة موردي: رودخانة اسفرجان )

طناز پور آباده

(ارائه شفاهي)

26

تصمیم گیری قطعی و فازی در مکانیابی پارکینگهای عمومی طبقاتی

عیسی عبادی

(ارائه شفاهي)

27

نقش   GIS در توسعه و پایدارشهری از طریق تولید نقشه های زیست محیطی و برنامه ریزی فضای سبز شهری

محسن محمد زاده

(ارائه پوستري)

28

نقش Fuzzy_GIS درمكانيابي بهينه كاربري هاي شهري

علی شکوهی

(ارائه شفاهي)

29

طراحي سيستم SCADA-بر اساس GIS جهت كنترل عمليات برداشت

هوشنگ عیوضی

(ارائه شفاهي)

30

انتشار خطا در مدلهاي اكولوژيك با تكيه بر تحليلهاي جبري سيستمهاي GISدر آمايش استان مركزي

هوشنگ عیوضی

(ارائه پوستري)

31

كاربرد سيستم‌هاي Mobile GIS در نظارت و كاهش مخاطرات محيط‌زيست شهري (مطالعه موردي: كلانشهر تهران)

اکبر کیانی

(ارائه پوستري)

32

كاربرد سيستم‌هاي GIS و GPS در كنترل هوشمند ترافيك (ITS)

سهراب  بنای  زیرک کار

(ارائه پوستري)

33

آناليز بهترين مسير براساس پارامترهای مختلف شبکه- نمونه موردی شهر تهران

علی قدیری

(ارائه پوستري)

34

مدل‌سازی‌ تأخير فوق اشباع و استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

مسعود نادر نژاد

(ارائه شفاهي)

35

مکان یابی پست های فشار قوی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

فرشاد امیری

(ارائه شفاهي)

36

پياده سازي و ايجاد پايگاه اطلاعات مکاني (GIS )شبکه برق مازندران گامي در جهت تشکيل زير ساختارهاي اطلاعات مکاني کشور (SDI)

امید گرائیلی نژاد

(ارائه شفاهي)

37

كاربرد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در ارزيابي آسيب پذيري  يك آبخوان

محمد اجل لوئیان

(ارائه پوستري)

38

کاربرد GIS در معدنکاری

عبدالحمید مهدی نژادنوری و کمیل مهدی نژاد نوری

(ارائه پوستري)

40

کاربرد GIS در مدیریت معادن استان مرکزی

مهین کربا سی راوری

(ارائه پوستري)

41

بررسي توسعه مکاني شهرستان ساري با استفاده از تصاوير سنجش از دور در محيط GIS

میر حسن میر یعقوب زاده

(ارائه شفاهي)

39

بررسی و ارزیابی الگوریتم های بهنگام رسانی آنی و هوشمند داده های مکانی در GIS های شهری با استفاده از داده های GPS

سمیه دهقان

(ارائه شفاهي)

42

بررسي گسترش بافت شهري دراراضي اطراف اصفهان‌ با استفاده از GIS و RS

علیرضا مأ من پوش

(ارائه پوستري)

43

سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری

محمد آقازیارتی فراهانی

(ارائه پوستري)

44

کاربرد اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) در مکان گزینی کاربری اراضی شهری ( مطالعه موردی : مراکز آموزشی شهر بابلسر )

دکتر جمال محمدی

(ارائه شفاهي)

45

يک سيستم مديريت ترافيک توزيع يافته در بستر شبکه همراه

مجید عالیوند

(ارائه شفاهي)

46

A hierarchical land use classification system on basis of RS& GIS: A case study

احسان گلمهر 

(ارائه پوستري)

 2007-2008 Shomal University  

Iran, Mazandaran, Amol, 5th Km of  Haraz Road, P.O.Box 731

Web Developer of IT Research Center