امیر  علی آبادیان

 

                            سید حمیدرضا رضوی

 


نام و نام خانوادگی:  حمیدرضا رضوی
مرتبه علمی: استادیار ( پایه 12)
تاریخ تولد: 1350/06/06
آدرس الکترونیکی:
hr.razavi1 AT gmail.com


مشخصات
فردی :

نام

نام خانوادگی

ملیت

تاریخ تولد

وضعیت تاهل

تعداد فرزند

مرتبه علمی

پایه

حميدرضا

رضوي

ايراني

1350/06/06

متاهل

2

استاديار

12

تلفن

آدرس پست الکترونیکی

فکس

منزل

محل کار

همراه

01144274242

01144203734

09112257509

Hr.razavi1@gmail.com

01144203734

آدرس: آمل، سه راهی امام زاده عبدالله، دانشگاه شمال، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت  صندوق پستی 731


سوابق آموزشی :

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

شهر

کشور

تاریخ اخذ مدرک

دكتريPhD

بهسازي منابع انساني

ميسور

ميسور

هندوستان

1388

كارشناسي ارشد

مديريت آموزش

تهران مركزي

تهران

ايران

1377

كارشناسي

مديريت و برنامه ريزي

تهران

تهران

ايران

1372

عنوان پایان نامه فوق لیسانس :بررسي نقش امكانات ‎، منابع ،تجهيزات و تخصص مديران بر بهره وري

عنوان رساله دکتری :نقش رهبري و جو سازماني بر خود كارآمدي مديران


پست
های اداری وسازمانی :

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

رييس دانشكده علوم انساني و اجتماعی

امل

1391

ادامه دارد

شمال

مديركل امور آموزشي

آمل

1375

1385

دانشگاه شمال

مدير موسسه فرهنگي

آمل

1378

1385

شمال پايدار

مديرمركز نشر

آمل

1382

1385

شمال پايدار

مدير موسسه زبان

آمل

1378

1385

شمال پايدار

مدير مركز علمي-كاربردي

آمل

1383

1385

فرهنگ وهنر واحد 5

كارشناس معاونت ترويج و مشاركتهاي مردمي

تهران

1370

1372

وزارت جهاد سازندگي

عضو شورای آموزشی دانشگاه

آمل

1391

ادامه دارد

دانشگاه شمال

عضو کمیته تخلفات اداری

آمل

1392

ادامه دارد

دانشگاه شمال

عضو شورای فرهنگی

آمل

1378

1385

دانشگاه شمال

عضوکمیته انضباطی

آمل

1375

1381

دانشگاه شمال

 

کتب منتشر شده :

عنوان کتاب

نوع کار

ناشر

تالیف و گرداوري

ترجمه

اصول سرپرستي چاپ دهم

+

 

علوم رايانه

اصول مديريت و تئوري سازمانها

+

 

نشر فكر سبز

مديريت رفتار سازماني

+

 

نشر فكر سبز

مديريت استراتژيك در فن آوري اطلاعات

+

 

نشر فكر سبز

مديريت منابع انساني (در حال ترجمه و تدوين)

+ +

 

مباني مديريت اسلامي(در حال تدوين)

+ +

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات ومجلات خارجی :

عنوان

نام نشریه

تاریخ

Iranian Students’ Preferences for Laptop: a Conjoint Analysis

European Journal of Economics, Finance and Administrative SciencesISSN 1450-2275 Issue 39)

2011

Is stress management related to workforce productivity

Article 1, Volume 7, Issue 1, Winter 2014, Page 1-19 

2014

3-Performance Indexes Evaluation and Ranking of the Medical Equipment’s Companies in Iran by TOPSIS

           International Journal of Scientific Management and
Development , ISSN:2345-3974

2013

Is participation in decision making related to employee’s empowerment

African Journal of Business Management Vol.5 (9), pp. 3504-3510, 4 May,

2011

Studying the relationship between Learning organization (based on DLOQ model) anQuality of work life

International Journal of research in Management,ISSN 2249-5908  Issue 3, Vol. 1

2013

The Study of the Relationship between Organizational Intelligence and the Productivity of Human Resources (A Study about Kaach, Lobon, Haraz, and Baaz Companies Located in Amol-Mazandaran)

World of Sciences Journal Volume: 1   Issue: 6 
Pages: 11-19

2013

The study of Business Intelligence and Productivity and Prioritizing the Factors of Business Intelligence by AHP Approach

World of Sciences Journal
 ISSN 2307-3071   Volume: 1    Issue: 8  Pages: 34-44

2013

The Relationship Between Organizational Intelligence  and Productivity of Managers of Youth and Sports Department, Mazandaran Province

International Journal of Scientific Studies ISSN 2348-3008
 Volume 1, Issue 2, pp. 18-27

2014

The Correlation between Organizational Justice and Employee Loyalty

International Journal of Basic Sciences & Applied Research.
 Vol., 3 (4), 214-219, ISSN 2147-3749 ©2014

2014

Correlation between Organizational Justice and Employees’ Performance in Golestan Province Bank Melli Iran

International Research Journal of Management Sciences. Vol., 2 (2), 29-35, ISSN 2174-964x

2014

The Relationship between Teleworking, Employee Loyalty and Organizational Commitment from the Perspective of Medical Experts of Golestan Province

International Research Journal of Management Sciences.
 Vol., 2 (1), 16-22, ISSN 2174-964x

2014


طرح - پروژه های پژوهشی :

عنوان

موسسه حمایت کننده

مجری پروژه"برنامه ريزي استراتژيك مركز علمي- كاربردي آتش نشاني (ساخا)"

شهرداري آمل

• مجری پروژه" آسیب شناسی ساختار سازمانی شهرداری شهرستان گرگان و ارائه الگوی مطلوب"، ، 1392.

شهرداری گرگان

• مجری پروژه " بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت و توانمند سازی کارکنان، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان"، 1392.

اداره آب و فاضلاب استان گلستان
موضوعات مورد علاقه برای تحقیق و پژوهش :

  • عناوین مديريت اسلامي و الگوهاي رفتاري

  • عناوین مديريت رفتارهاي سازماني از مباني تا پيشرفته

  • عناوین مديريت منابع انساني و مسايل و چالشهاي آن

  • عناوین مسايل جاري در سازمانها وروابط صنعتي و اصول سرپرستي

  • عناوین تئوريهاي سازماني از مباني تا پيشرفته
     مقالات ارائه شده به سمینارها و کنفرانسهای بین المللی :

عنوان

محل کنفرانس

تاریخ

نقش مدیریت زنجیره تامین سبز بر دستیابی به مزیت رقابتی در صنایع تولید لوازم خانگی

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد؛مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی -رشت

31خرداد1393

Identification and rank of green productivity strategy implementation barriers in Dairy Industry of Iran

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد؛مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی -رشت

31خرداد1393

نقش نوآوری استراتژیک بر دستیابی به مزیت رقابتی در شرکت والا صنعت

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری- جزیره کیش

9اسفند 1393

Examine the relationship between organizational culture and change management in social security medical centers in Golestan Province

دومین کنفرانس حسابداری و مدیریت  تهران

16مرداد 1393سوابق تدريس:

عنوان دروس تدریس شده

مکان

تاریخ

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد

1381تاکنون

بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت

دانشگاه آزاد

1388 تاکنون

بررسی مسائل جاری در مدیریت

دانشگاه آزاد

1388 تاکنون

برنامه ریزی استراتژیک در نیروی انسانی

دانشگاه آزاد

1388 تاکنون

طراحی ساختار سازمانی در عصر اطلاعات

دانشگاه آزاد

1388 تاکنون

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد

1381تاکنون

تئوری سازمان و مدیریت پیشرفته

دانشگاههای غیرانتفاعی و آزاد

1381تاکنون

زبان تخصصی مدیریت 1،2،3،4

دانشگاههای شمال

1388 تاکنون

روابط صنعتی

دانشگاههای شمال

1388 تاکنون

رهبری و سازماندهی

دانشگاههای شمال

1388 تاکنون

مبانی کامپیوتر

دانشگاه پیام نورو آزاد

1388 تاکنون

·          دانشگهاههای شمال،آزاد علی آباد،علوم تحقیقات آیت ا.. آملی، فیروزکوه، ساری، پیام نور آمل و موسسه غیر انتفاعی شمالجوایز و مدارک افتخاری و مدالهای اخذ شده :

عنوان

سازمان یا موسسه اهدا کننده

کشور

استاد نمونه دانشگاه شمال

دانشگاه شمال

ایران

پژوهشگر نمونه

دانشگاه شمال

ایران

 عضو کمیته علمی همایش حسابداری دولتی، 1390.

دانشگاه شمال

ایران

 عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، 2013.

دانشگاه شمال

ایران

 راهنمايي پروژه های دانشجويي در مقطع کارشناسي مهندسی صنایع و مديريت صنعتي از سال 1388 تاکنون.

دانشگاه شمال

ایران

عضو هیئت تحریره مجله International Journal of Scientific Management and Development

تهران

ایران

عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی فازی

دانشگاه شمال

ایران

 

تخصص و مهارت در زبانهای علمی :

زبانهای خارجی که به آنها مسلط می باشید

میزان مهارت

نوشتن

خواندن

صحبت کردن

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

بسیار عالی

عالی

بسیار خوب

خوب

انگلیسی

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

عربی

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

استاد راهنما برای پروژه های دوره فوق لیسانس و دکتری :

مقطع تحصیلی دانشجو

عنوان پایان نامه

سعید فردوسی   

بررسی رابطه بین مدیریت استرس با تعهد وبهره وری کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

علیرضا قلیچ لی

بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان در تصمیم های سازمانی و توانمند سازی آنان در بانک ملت استان گلستان

حلال خور

بررسی رابطه بین فن آوری اطلاعات با توانمند سازی و ساختار سازمانی کارکنان ستادی آموزش و پرورش  شرق  مازندران

مجید حمیدی جاهد

بررسی رابطه بین مؤلفه¬های هوش سازمانی با مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

دانشجو:
سید حمید رضا حسینی بای

بررسی رابطه بین مدیریت دانش وهوش سازمانی باخلاقیت کارکنان
(مطالعه موردی:سازمان ثبت احوال استان گلستان)

مرتضی حسینی

بررسی  رابطه بین  هوش فرهنگی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری های استان گلستان

فریدون آرخی

بررسی رابطه بین هوش معنوی با وفاداری  سازمانی و عملکرد شغلی (کارکنان ثبت احوال استان گلستان)

ایوب شهبازیان

بررسی رابطه بین جو سازمانی با انگیزش شغلی و تعهد سازمانی ، دبیران مقطع متوسطه دوم شهرستان گمیشان

   ملیحه بایی

تجزیه و تحلیل رابطه بین روابط تحصیلی با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان مدارس هوشمند گرگان

عنایت صداقتی پیته نویی      

« بررسی  رابطه بین  هوش معنوی و معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر  استان گلستان »

 میثم کریمی

« بررسی  رابطه بین  کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان»

کاظم کاشفی   

رابطه بین اخلاق کار اسلامی با نقش انگیزش درونی ، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان بقیه الله اعظم علی آباد کتول

امید کاظمی

بررسی رابطه بین اندازه سازمان ، استراتژی اکتشاف و معماری فناوری اطلاعات با عملکرد سازمان .

حمیده خندان

 بررسی رابطه بین دیدگاه ارزشی مدیران با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی آنها در سازمانهای دولتی استان گلستان

 لیلا سهرابی

 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری و فناوری اطلاعات در خدمات سازمانها (مطالعه موردی کارکنان اداره بیمه سلامت استان گلستان)

مقصودلوزاده

بررسی رابطه فناوری اطلاعات و وفاداری سازمانی با فساداداری ازدیدگاه کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان

یحیی منصوری

بررسی رابطه بین خودسودمندی بارفتارشهروندی سازمانی کارکنان بانک صادرات استان گلستان .

مهدی حسینی

بررسی  بین ادراکات مدیران وانتظدارات مشتریان ازکیفیدت خدمات در آزما یشدگاهها ی شهرسدتان گرگان

کاظم میرویسی

بررسي رابطه رضايت شغلي وتعهدسازماني باكارآيي مديران آموزش وپرورش شهرستان كلاله

مهتیسا محمدزاده

بررسی رابطه بین رهبري تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان تامین اجتماعی شعب شرق استان مازندران

مسیبی فر

بررسی بین فرهنگ سازمانی با سرمایه روانشناختی کارکنان مدیریت درمان سازمان تاامین اجتماعی استان گلستان

ابوالفضل اولادی

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان الکترونیکی در استفاده از خدمات الکترونیکی

محمدرضا پاکزاد

بررسی رابطه بین فشارزاهای سازمانی با رفتار ضد تولید با تاکید بر نقش تعدیل گری رفتار شهروند سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

حسینی

شناسایی و بررسی ریسک های اثر گذار بر موفقیت پروژه های فناوری اطلاعات در شرکت های ICT مورد کاوی یاس ارغوانی، مگفا و دکا پرداز

علی اکبر رجایی

بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی
(مطالعه موردی : اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)

محمد رضا رضوانی

بررسی  رابطه بین  هوش فرهنگی  با عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران مدارس شهرستان آق قلا 

بایی

عنوان تحقيق :  بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با هویت و تصویر سازمانی (مطالعه موردی معلمان دبیرستان های هوشمند استان گلستان)

زهرا مهدیپور

بررسی رابطه بین ادراک عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی و  رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گلستان

مهدی زارع

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی و نگهداشت آنان در ادارات پست گلستان

رضاذوالفقاری

بررسی رابطه بین معنویت درکارباعملکردسازمانی درادارات ثبت احوال استان گلستان

حسینعلی زاهدی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت تحول در مراكز درماني سازمان تامين اجتماعي استان گلستان

سیدکاظم حسینی

بررسی رابط بین اتومااسیون اداری باتعهد سازمانی وعملکردسازمانی کارکىان ستادی استانداری گلستان

وپایان نامه های دیگری به عنوان استاد راهنما به اتمام رسیده است که در اینجا ذکر نگردیده است.

 

 

 

 

 

© Shomal University.