برگزاری آزمون زبان تولیمو(TOLIMO) برای اولین بار در دانشگاه شمال
 


 تنها مکان برگزاری آزمون تولیمو در استان مازندران

  21 مرداد؛ تعداد داوطلبان 173 نفر

 

      

 

حوزه پژوهشي وفناوري
 تاریخ درج خبر:  1395/05/26