برگزاری مسابقه دو مناسبت هفته تربیت بدنی

 


به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقه دو  در کمربندی جاده امام زاده عبدالله  در تاریخ 26 مهرماه 1395 برگزار و در پایان نفرات اول تا سوم به شرح ذیل مشخص شدند.

از چپ به راست: 
(حسین رنجبر رشته تربیت بدنی، سید سجاد طیبی رشته مهندسی زلزله، مهدی حیدزاده رشته تربیت بدنی)

 

 
 

معاونت دانشجویی و فرهنگی
   تاریخ درج خبر:  1395/07/27