قابل توجه دانشجویان دانشگاه شمال


 بدینوسیله از دانشجویانی که در سال تحصیلی 95_94 در زمینه مسابقات رباتیک، ابتکارات واختراعات، سازه های ماکارونی و بتن و مسابقات فرهنگی (قراعت، تجوید، احکام، هنر، عکس، فیلم و ... ) و مسابقات ورزشی در حوزه های شهری، استانی و کشوری دارای رتبه و مقام بوده می توانند با اراعه مدارک کسب نموده تا تاریخ 14_9_1395 به دفتر فرهنگی دانشگاه مراجعه تا در مراسم تجلیل از دانشجویات برتر که در روز 16 آذر 95 از آنان تقدیر بعمل آید.
 

معاونت دانشجویی و فرهنگی
   تاریخ درج خبر:  1395/09/09