پذيرش بدون آزمون  دانشجويان ممتاز در مقطع دکتري تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي
ويژه آيين نامه ارائه تســـــــــهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر

 

دانش آموختگاني که به لحاظ ميانگين کل نمرات  با احتساب درس پايان نامه جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند در صورت داشتن يکي از شرايط زير مي توانند از تاريخ 5 مرداد الي اول شهريور مدارک لازم جهت پذيرش بدون آزمون را به دفتر تحصيلات تکميلي ارائه نمايند.

1- داراي حداقل 2 مقاله مستخرج از پايان نامه پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين المللي يا طرح هاي پژوهشي در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

2- دانش آموختگان رتبه اول در دو دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه  پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين اللمللي يا طرح هاي پژوهشي در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

3- دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه  پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين اللمللي يا طرح هاي پژوهشي در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

4- رتبه اول المپياد هاي علمي - دانشجويي يا آزمون سراسري کارشناسي ارشد داراي حداقل يک مقاله مستخرج از پايان نامه  پذيرفته شده يا چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي با نمايه معتبر ملي يا بين اللمللي يا طرح هاي پژوهشي در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد

کليه متقاضيان جهت ارسال مدارک بايد تصوير  مدارکي که در ذيل ذکر مي گردد بصورت اسکن با Di100 و در فرمت PDF حداکثر تا تاريخ 01/06/1391  را به وسيله پست الکترونيک براي کارشناس مسئول تحصيلات تکميلي ارسال نمايند . در صورت بروز مشکل براي ارسال الکترونيکي، لطفا حداکثر تا روز چهارشنبه29/05/1391 توسط پست پيشتاز براي دفتر تحصيلات تکميلي اين دانشگاه ارسال نماييد.همچنين ارائه اصل مدارک توسط داوطلبين در روز مصاحبه جهت پذيرش ضروري است .

 

1-مدرک دوره ليسانس   2 -مدرک کارشناسي ارشد   3 - رزومه

4-واريز مبلغ 300000 ريال به حساب  061046783000 سيبا بانک ملي دانشگاه شمال (در صورت دعوت براي مصاحبه)

5- مقالات (ISI ، ISC  ، علمي -  پژوهشي ، علمی-  مروري ، علمی- ترویجی  ، کنفرانس­ ها )

6- سوابق پژوهشي (طرح هاي ملي و تحقيقاتي) ، کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمي معتبر، گواهي ثبت اختراع ، تاليف يا ترجمه کتاب

7- مدرک زبان ( Tolimo، MCHE، IELTS، TOEFL iBT )

8-کارت مربيگري ، داوري ، احکام قهرماني کشوري و بين المللي

9- گواهي سابقه تدريس در دانشگاهها

10- برگزيدگان المپیادهای کشوری دانشجویی

تذکر مهم : فايلهاي ارسالي حتما بايد بصورت ZIP   و با نامهاي مشخص شده در جدول ذيل ارسال گردد و در غير اينصورت بررسي نمي گردد.

 

نام فايل ارسالي

محتويات

نام فايل ارسالي

محتويات

فايل شماره 1

مقالات ISI *** ISC علمي پژوهشي

فايل شماره 8

تاليف يا ترجمه کتاب

فايل شماره 2

مقالات علمی پژوهشی داخلي يا نمايه شده

فايل شماره 9

مدرک تحصیلي مقطع کارشناسی

فايل شماره 3

مقالات علمی-ترویجی

فايل شماره 10

مدرک تحصیلي مقطع کارشناسی ارشد

فايل شماره 4

کنفرانس­ هاي معتبر

فايل شماره 11

 گواهي تدریس دروس در دانشگاهها

فايل شماره 5

سوابق پژوهشي (طرح هاي ملي و تحقيقاتي و .. )

فايل شماره 12

مدرک زبان

فايل شماره 6

کسب رتبه در جشنواره ها در مسابقات علمي معتبر

فايل شماره 13

برگزيدگان المپيادهاي معتبر

فايل شماره 7

گواهي ثبت اختراع

فايل شماره 14

-قهرماني- داوري-  مربيگري

 

ايميل : m_rostami48@yahoo.com

آدرس دانشگاه :
 آمل- كيلومتر 5 جاده هراز، ابتداي جاده امامزاده عبدا...، طرح پرديس، ص.پ.731، دفتر تحصيلات تکميلي
 تلفن 2203755( 0121)

معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

 

  تاریخ درج خبر:  

1391/05/10