شرايط ثبت نام درهفدهمين المپياد علمي - دانشجويي قطب 2 كشور


تاريخ ثبت نام:  7 بهمن  الي 10  اسفند 1390

حوزه ثبت نام:  معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي

مکان ثبت نام: دفتر تحصيلات تکميلي

شرايط ثبت نام: نفرات اول الي پنجم  دانشجويان سال آخر
تاريخ برگزاري: 7  و 8 ارديبهشت 1391
مکان برگزاري:  دانشگاه مازندران

اين آزمون در رشته هاي مهندسي عمران،‌  مهندسي شيمي، مهندسي  برق، حقوق ، مهندسي كامپيوتر
 ومهندسي مكانيك برگزار مي‌گردد.

با احترام

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  تاریخ درج خبر:  

1390/11/06

                                                                                                                 تعداد بازديد:  

Good Counter