آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

داوطلبان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل خود جهت ثبت نام در رشته دلخواه از سه شنبه مورخ ۲۸-۸-۹۸ شخصا به دانشگاه شمال ساختمان آمارد طبقه دوم مراجعه فرمایند. با توجه به ظرفیت محدود رشته ها اولویت با کسانی است که سریع تر مراجعه نمایند.

۱- مدارک لازم جهت ثبت نام

نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ :
عنوان مدارک مورد نیاز تعداد کپی‌های مورد نیاز
دانشجوی دختر دانشجوی پسر
۱٫ اصل شناسنامه عکس‌دار و فتوکپی از تمام صفحات آن ۱ ۲
۲٫ اصل کارت ملی و فتوکپی آن ۲ ۳
۳٫ شش قطعه عکس ۴ × ۳ پشت نویسی شده
۴٫ اصل گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه دوم یاگواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه دوم وفتوکپی آن ۲ ۳
۵٫ اصل ریز نمرات دوره متوسطه دوم ۲ ۳
نظام آموزشی سالی واحدی/ترمی واحدی :
عنوان مدارک مورد نیاز تعداد کپی‌های مورد نیاز
دانشجوی دختر دانشجوی پسر
۱٫ اصل شناسنامه عکس‌دار و فتوکپی از تمام صفحات آن ۱ ۲
۲٫ اصل کارت ملی و فتوکپی آن ۲ ۳
۳٫ شش قطعه عکس ۴ × ۳
۴٫ اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی وفتوکپی آن ۲ ۳
۵٫ اصل گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه یا گواهی موقت پایان تحصیلات متوسطه وفتوکپی آن ۱ ۱
۶٫ اصل ریز نمرات دوره سه ساله متوسطه ۱ ۱
۷٫ اصل ریز نمرات دوره پیش دانشگاهی و فتوکپی آن ۲ ۳

 

۲- لیست رشته ها

 

ردیف رشته
۱ کارشناسی حسابداری
۲ حقوق
۳ روانشناسی
۴ مهندسی کام‍پیوتر
۵ علوم ورزشی
۶ علوم قضایی
۷ مهندسی پزشکی
۸ مهندسی عمران
۹ مدیریت بازرگانی
۱۰ مهندسی صنایع
۱۱ مهندسی معماری
۱۲ مدیریت اموربانکی
۱۳ مدیریت مالی
۱۴ معماری داخلی
۱۵ مهندسی شیمی
۱۶ مهندسی برق
۱۷ مهندسی مکانیک
۱۸ مدیریت صنعتی
۱۹ مدیریت دولتی
۲۰ مهندسی شهرسازی
۲۲ کاردانی حسابداری
۲۴ کاردانی علوم ورزشی