نسخه آزمایشی
اخبار و اطلاعیه ها
برگزاری دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی در دانشگاه شمال

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی در اول و دوم شهریورماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد.

(بیشتر…)

نشست بررسی همکاری های مشترک دانشگاه شمال با اداره کل گاز استان مازندران

در راستای ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و اجرایی نمودن سیاست های معاونت پژوهشی و فناوری در جهت معرفی پتانسیل ها، امکانات و توانمندی های دانشگاه به (بیشتر…)