English / فارسي
 
 اعضــاي هيـات علمــي آزمون های بین المللی دانشــکده ها     اتوماسیون تغذیه     سامانه خدمات آموزشي
Mail Server FTP Server ارتقـاء پـایه مهندسـی كتابخانه ديجيتال اتوماسیون اداری دعوت همکاری در تدریس
 

 

 

 

 

 
  تحصیلات تکمیلی: آخرین مهلت ارائه فرم درخواست دفاع از رساله و یا پایان نامه برای دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حداکثر تا 10/06/1395 تاریخ تمدید گردیده است، مهلت مذکور به هیچ وجه تمدید نمی‌گردد.
تاریخ درج خبر: 1395/06/01
تحصیلات تکمیلی: دانشجویان مقطع دکتری که قصد دارند از طرح پیشنهادی رساله خود دفاع نمایند می بایست نسبت به اخذ درس طرح پیشنهادی در زمان انتخاب واحد اقدام نمایند.
تاریخ درج خبر: 1395/06/01
پژوهشی و فناوری: برگزاری آزمون زبان تولیمو(TOLIMO) برای اولین بار در دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1395/05/26
آموزشی: پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی بر اساس سوابق تحصیلی یا کنکور سراسری در دانشگاه شمال
تاریخ درج خبر: 1395/05/26
دانشجویی: جدول نهایی سیزدهمین المپیاد در بخش پسران دانشگاه فردوسی مشهد تابستان 95
تاریخ درج خبر: 1395/05/26
دانشجویی: افتخارات دانشگاه در بزرگترین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور( تابستان 95 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ درج خبر: 1395/05/26

 
 

 

 


وب سايت معاونت اداري و مالي
خبرنامه اداري و مالي  
چارت سازمانی معاونت اداری و مالی 
اخبار معاونت اداري و مالي


 

 
 


وب سايت معاونت دانشجويي و فرهنگي
امور دانشجويي
امور فرهنگي
مرکز خدمات بهداشتی- درمانی
مرکز مشـــــاوره
اتوماسیون تغذیه
اخبار معاونت دانشجويي و فرهنگي
 


 


وب سايت معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي

 سـامانه خـدمات آمـوزشي
 پرتال اساتید
اداره كل امور آمــوزشی
اداره تحصيلات تكميلي
دفتر نظارت،امور هيات علمي و گسترش آموزش عالی
چارت سازمانی
اخبار معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
 


 

مـعرفي اشخاص :
هيات موسس
هيات امناء
رياست
اعضای هیات علمی
مدیـــران گـــروه
کارکنـــان  ( به همراه تلفن )

 

مـعرفي دانشـگاه :
پيشينه و موقعيت دانشگاه 
درباره شهر آمل   
موقعيت جغرافيايي
تور مجازي دانشگاه
 

 
 

 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011