وب سایت اعضاي هيات علمي كتابخانه ديجيتال   آزمون های بین المللی    سامانه خدمات آموزشي    صفحه اصلی
Mail Server FTP Server ارتقاء پایه مهندسی اتوماسیون اداری اتوماسیون تغذیه
 

 

 

 

 

 
  پژوهشی و فناوری: با تلاش و پیگیری جناب آقای دکتر علیرضاامانی، ریاست محترم دانشکده تربیت بدنی، ژورنال فیزیولوژی ورزشی این دانشکده در لیست مجلات آی اس آی قرار گرفت.
تاریخ درج خبر: 1394/09/04
تحصیلات تکمیلی: آيين نامه جديد كارشناسي ارشد براي ورودي 1394 و بعد از آن
تاریخ درج خبر: 1394/09/01
تحصیلات تکمیلی: كليه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در هر ترم ملزم به ارائه فرم تكميل شده گزارش پيشرفت كار پايان‌نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري كه در سایت http://graduate.shomal.ac.ir قابل دسترسی است، به دفتر تحصيلات تكميلي مي‌باشند.
تاریخ درج خبر: 1394/09/01
آموزشی: اصلاحیه *** بـازه‌های زمانی مهم آمـوزش در سـال تحصیلی 95-1394
تاریخ درج خبر: 1394/08/01
پژوهشی و فناوری: انتصاب جناب آقای دکتر دشتی شفیعی، مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، به عنوان دبیر علمی و رئیس کمیته داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین درعلوم جغرافیا، برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تاریخ درج خبر: 1394/08/27
پژوهشی و فناوری: انتصاب جناب آقای دکتر دشتی شفیعی، مدیرگروه و عضو هیات علمی گروه مهندسی معماری، به عنوان دبیر علمی و رئیس کمیته داوران دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
تاریخ درج خبر: 1394/08/27

 
 

 

 
 


وب سايت معاونت اداري و مالي
خبرنامه اداري و مالي  
چارت سازمانی معاونت اداری و مالی 
اخبار معاونت اداري و مالي


 

 
 


وب سايت معاونت دانشجويي و فرهنگي
امور دانشجويي
امور فرهنگي
مرکز خدمات بهداشتی- درمانی
مرکز مشـــــاوره
اتوماسیون تغذیه
اخبار معاونت دانشجويي و فرهنگي
 


 

مـعرفي اشخاص :
هيات موسس
هيات امناء
رياست دانشگاه
اعضای هیات علمی
كارمنــدان
 

مـعرفي دانشـگاه :
پيشينه و موقعيت دانشگاه 
درباره شهر آمل   
موقعيت جغرافيايي
دفترچه تلفن دانشگاه
تور مجازي دانشگاه
 

 

                         دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-44203710 -011        فکس: 44203755 -011