رسول اللّه صلي الله عليه و آله :
مَن أصبَحَ لا يَهتَمُّ بِاُمورِ المُسلِمينَ فَلَيسَ بِمُسلِمٍ
(
آن كه صبح كند و به كار مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست. )

 
وب سایت اعضاي هيات علمي   آزمون تافل كتابخانه ديجيتال  سامانه خدمات آموزشي    دوربين زنده
FTP Server Mail Server بسیج دانشجویی همايش و كنفراس ها اتوماسیون اداری اتوماسیون تغذیه

دانشکده فنی و مهندسی:
 -  مهندسي كامپيوتر
  مهندسي صنـايع
 -  مهندسي بـرق و مخابرات
 - 
مهندسي عمران
 -  مهندسي معماري
 - 
مهندسي منابع طبیعی
  مهندسی شیمی      
  مهندسي مكانيك
  علوم پایه


دانشکده علوم انسانی و اجتماعی :

 - 
گروه حسابداري
 - 
گروه حقـوق 
 - 
گروه مـديـريـت
  گروه عمومی و معارف اسلامیدانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي:
 -  
گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
 -  وب سايت دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي
 


وب سايت معاونت اداري و مالي
خبرنامه اداري و مالي  
چارت سازمانی معاونت اداری و مالی 
اخبار معاونت اداري و مالي


 

 
 


وب سايت معاونت دانشجويي و فرهنگي
امور دانشجويي
امور فرهنگي
مرکز خدمات بهداشتی- درمانی
مرکز مشـــــاوره
اتوماسیون تغذیه
اخبار معاونت دانشجويي و فرهنگي
 


 

مـعرفي اشخاص :
هيات موسس
هيات امناء
رياست دانشگاه
اعضای هیات علمی
كارمنــدان
 

مـعرفي دانشـگاه :
پيشينه و موقعيت دانشگاه 
درباره شهر آمل   
موقعيت جغرافيايي
دفترچه تلفن دانشگاه
تور مجازي دانشگاه
 

 

     1392، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران / کد پستی :  84596 - 46161         تلفن: 13-11 37 220 -0121        فکس: 55 37 220 -0121