نسخه آزمایشی

اداره تحصیلات تکمیلی

 

فرم ها

—————-

فرم ۱ Form1_96

فرم ۲ Form2_96

فرم ۳  Form3_96

 

سرفصل و دفتــرچه آموزشی رشته ها

آیین نامه ها

قــــوانین و فرم های پایان نامه

فرم های مرتبط

استعدادهای درخشان

 


معرفی مدیر و کارشناسان

دکتر حمید افشنگ
مدیر تحصیلات تکمیلی

حافظ مظفری
مسئول برنامه ریزی آموزشی و دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی

حوا فضلی
کارشناس تحصیلات تکمیلی

ابراهیم حیدری
کارشناس تحصیلات تکمیلی

تماس : ۴۴۲۰۳۷۵۰ – ۰۱۱
تلفن داخلی: ۲۵۴