اطلاعیه برنامه زمانی و مدارک مورد نیاز شرکت در مصاحبه آزمون دوره دکتری ورودی سال ۹۸ دانشگاه شمال

کلیه داوطلبان معرفی شده جهت حضور در مصاحبه دکتری می بایست مدارکی که در فایل پیوست ذکر می گردد را حداکثر تا تاریخ ۲۵-۰۳-۱۳۹۸ به آدرس ایمیل gradoffice.shomal@gmail.com ارسال نمایند. تاریخ مصاحبه یکی از تاریخ های ذکرشده در جدول ذیل می باشد.

نام رشته کد رشته کد محل تاریخ مصاحبه
مهندسی عمران- حمل و نقل ۲۳۱۴ ۳۷۴۴ ۱۳۹۸-۰۴-۱۲

۱۳۹۸-۰۴-۲۶

مدیریت ورزشی ۲۱۱۵ ۱۳۶۳ ۱۳۹۸-۰۴-۱۶

۱۳۹۸-۰۴-۳۰

 

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با اداره تحصیلات تکمیلی تماس حاصل نمایید. تلفن: ۴۴۲۰۳۷۵۰-۰۱۱

 

فرم شماره ۱ : اظهارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری داوطلبان معرفی­ شده برای انجام مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D.)_ دریافت فایل Word

 

— جزییات در خصوص برنامه زمانی مراجعه و مدارک مورد نیاز برای شرکت در مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۸  _ دریافت