حکم انتصاب ریاست محترم دانشگاه شمال به عضویت هیات ممیزه دانشگاه مازندران از سوی وزیر علوم

ریاست دانشگاه شمال جناب آقای دکتر عباسعلی رستمی طی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال عضو هیات ممیزه دانشگاه مازندران شدند.