برنامه های هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شمال(۲۹ آذرلغایت ۴ دیماه ۱۳۹۹)

برنامه های زیر در هفته پژوهش و فناوری در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه شمال به صورت وبینار برگزار می گردد.
جهت دسترسی به صفحه ورود به وبینار ها از لینک زیر استفاده نمایید.

>>> تالار همایش هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شمال سال ۹۹<<<