تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران از رییس دانشگاه شمال

تقدیر مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران از رییس دانشگاه شمال