تمدید وام شهریه صندوق رفاه ۹۸-۹۷

بدینوسیله به اطلاع آن دسته ازدانشجویان محترم متقاضی وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

می رساند جهت تمدید وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به پورتال دانشجویی فاز دو صندوق رفاه به آدرس www.swf.ir   یا bp.swf.ir/login.aspx مراجعه نمایند.

به جهت ازدحام متقاضی لطفا هر چه سریعتر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

راهنمای دریافت وام

 

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی/ واحد رفاه وتسهیلات دانشجویی ۲۰-۶-۹۷