دانشجویان کارشناسی ناپیوسته فاقد تاییدیه تحصیلی

دانشجویان مشروحه زیر فاقد تاییدیه تحصیلی از مقطع کاردانی می باشند لازم است این دسته از دانشجویان طبق زمانبندی

پیش بینی شده در این اطلاعیه و در ساعات اداری جهت دریافت نامه درخواست تاییدیه به اداره کل امور آموزشی-دایره پذیرش و ثبت نام واقع در طبقه همکف ساختمان رستوران مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و عدم ارائه تاییدیه، دانشجویان مجاز به شرکت در امتحانات پایان نیم سال نخواهند بود. (لیست زیر به ترتیب دانشکده، رشته و سپس شماره دانشجویی است.)

 

دانشکده رشته شماره_دانشجویی نام_و_نام_خانوادگی زمان مراجعه
تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ۹۲۲۲۶۲۰۰۳ اسدپور-محمدامین شنبه ۹ اردیبهشت
۹۳۱۲۶۳۰۳۰ تقی پور – زهرا
۹۳۱۲۶۳۰۸۲ معیل ساروکلایی – منوچهر
۹۳۱۲۶۳۰۸۵ ملکی – رضا
۹۳۱۲۶۳۰۸۷ موسوی – سیدعلی
۹۳۱۲۶۳۰۹۰ نظری – سهند
۹۳۱۲۶۳۰۹۴ نوایی – محمدابراهیم
۹۳۲۲۶۳۰۰۶ بخشی-سکینه
۹۳۲۲۶۳۰۱۰ حسینی-سیده زهرا
۹۳۲۲۶۳۰۱۱ خادمی-مسعود
۹۳۲۲۶۳۰۱۷ عشقی توسل-نرگس
۹۳۲۲۶۳۰۱۸ علوی-حسام
۹۳۲۲۶۳۰۱۹ قادری-احسان
۹۳۲۲۶۳۰۲۲ مرادی-سلاله
۹۳۲۲۶۳۰۲۸ نعمتی فاروجی – سارا
۹۳۲۲۶۳۰۲۹ ولی – هانیه
۹۴۱۲۶۳۰۱۲ حمیدی-غزل
۹۴۱۲۶۳۰۱۵ دیانتی-سهیلا
۹۴۱۲۶۳۰۱۹ سرادار-جعفر
۹۴۱۲۶۳۰۲۳ شکری-یاور
۹۴۱۲۶۳۰۲۴ شیاردرونکلایی-غزاله
۹۴۱۲۶۳۰۳۰ علیزاده گودرزی-فاطمه
۹۴۱۲۶۳۰۳۳ غلامرضایی-حنانه
۹۴۱۲۶۳۰۳۴ قدیمی-مهلا
۹۴۱۲۶۳۰۳۷ کامران کله بستی-هانی
۹۴۱۲۶۳۰۳۹ محمدی-سجاد
۹۴۱۲۶۳۰۴۳ مقیمی-پیمان
۹۴۱۲۶۳۰۴۵ مومنی-نادیا
۹۴۱۲۶۳۰۴۷ نبی پور-پویا
۹۴۲۲۶۳۰۰۱ اکبری-فتانه
تربیت بدنی و علوم ورزشی علوم ورزشی – مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی ۹۴۲۲۶۳۰۰۲ بانی برمی-سمیه یک شنبه ۱۰ اردیبهشت
۹۴۲۲۶۳۰۰۳ تسلیمی-مائده
علوم انسانی و اجتماعی علمی‌-کاربردی حسابداری ۹۲۱۲۵۲۰۱۹ بابایی-نگار
۹۲۱۲۵۲۰۳۳ تنکابنی-مصطفی
۹۲۱۲۵۲۰۴۰ حسین زاده-نسرین
۹۲۱۲۵۲۰۶۴ دیلم پاشا-خلیل
۹۲۱۲۵۲۱۲۹ مسعودی-مهدیه
۹۲۱۲۵۲۱۳۴ مهدوی-مونا
۹۳۱۲۵۲۰۱۳ اکبری – حسین
۹۳۱۲۵۲۰۳۴ حسن پور – فاطمه
۹۳۱۲۵۲۰۴۵ خیری – سمیه
۹۳۱۲۵۲۰۵۴ سلیمانی – سعید
۹۳۱۲۵۲۰۶۱ شکری – حمیدرضا
۹۳۱۲۵۲۰۷۶ عبدلی – فاطمه
۹۳۱۲۵۲۰۸۱ عمویی – محمدحسین
۹۳۱۲۵۲۰۹۴ قنبری – کیمیا
۹۳۱۲۵۲۱۱۹ نیازی – زهره
۹۳۱۲۵۲۱۲۷ یگانه – عبداله
۹۳۲۲۵۲۰۰۶ اصغری-آناهیتا
۹۳۲۲۵۲۰۰۷ اصغری-نسا
۹۳۲۲۵۲۰۱۱ امیری-مریم
۹۳۲۲۵۲۰۱۸ حسن زاده-بهروز
۹۳۲۲۵۲۰۲۰ حسین زاده-سیده مهدیس
۹۳۲۲۵۲۰۲۱ حسینی کریمی-سیده مریم
۹۳۲۲۵۲۰۳۱ عبیدی-عادل
۹۳۲۲۵۲۰۳۳ غزلی-رضا
۹۳۲۲۵۲۰۳۵ فضلی-بهادر
۹۳۲۲۵۲۰۳۶ کرمی-معصومه
۹۳۲۲۵۲۰۳۷ کرمی-ناهید
۹۳۲۲۵۲۰۴۶ نائیجی-محدثه
علوم انسانی و اجتماعی علمی‌-کاربردی حسابداری ۹۳۲۲۵۲۰۴۸ شفاعی – زینب دو شنبه ۱۱ اردیبهشت
۹۴۱۲۵۲۰۰۳ احسانی-بنفشه
۹۴۱۲۵۲۰۰۵ احمدی علیایی-فرناز
۹۴۱۲۵۲۰۱۷ برزگر-سمیرا
۹۴۱۲۵۲۰۲۰ بهاگیر-میلاد
۹۴۱۲۵۲۰۲۴ تقی نژادعمران-رویا
۹۴۱۲۵۲۰۲۵ تیاری-عادله
۹۴۱۲۵۲۰۲۷ جعفری-تارا
۹۴۱۲۵۲۰۳۵ حسین زاده-شبنم
۹۴۱۲۵۲۰۳۷ حسینی ایمنی-سیدمحمود
۹۴۱۲۵۲۰۳۸ حسینیان-سیدمصطفی
۹۴۱۲۵۲۰۴۵ خلیل ارجمندی-مهدی
۹۴۱۲۵۲۰۴۷ داوری-پریسا
۹۴۱۲۵۲۰۵۲ ربیعی دشتیانی-محمدرضا
۹۴۱۲۵۲۰۵۶ رضازاده-رامین
۹۴۱۲۵۲۰۵۹ روستایی-فاطمه
۹۴۱۲۵۲۰۶۱ سلطان ابادی-سهند
۹۴۱۲۵۲۰۶۲ سلیمانی-امیرحسین
۹۴۱۲۵۲۰۶۵ شاکری-پریسا
۹۴۱۲۵۲۰۶۶ شکری-محمد
۹۴۱۲۵۲۰۶۹ طاووسی آرنما-ندا
۹۴۱۲۵۲۰۷۵ علی زاده-صاحبه
۹۴۱۲۵۲۰۹۲ گیلانی-دانیال
۹۴۱۲۵۲۰۹۶ محمدی-فاطمه
۹۴۱۲۵۲۰۹۸ محمدی-سیده مهری
۹۴۱۲۵۲۰۹۹ محمدی-محمدرضا
۹۴۱۲۵۲۱۱۴ نظری خوشدره گی-مبینا
۹۴۱۲۵۲۱۱۷ هادیزاده-شهریار
۹۴۲۲۵۲۰۰۳ امامی-سیدرضا
۹۴۲۲۵۲۰۰۵ تقی زاده-محمد
علوم انسانی و اجتماعی علمی‌-کاربردی حسابداری ۹۴۲۲۵۲۰۱۰ رضازاده سیار-محجوبه سه شنبه ۱۲ اردیبهشت
۹۴۲۲۵۲۰۱۲ سرخوش-فاطمه
۹۴۲۲۵۲۰۱۴ سهرابی-محمدرضا
۹۴۲۲۵۲۰۱۷ فریدونفر-راحله
۹۴۲۲۵۲۰۲۱ ملکی-مهری
۹۴۲۲۵۲۰۲۲ موسویان-سیده فهیمه
۹۴۲۲۵۲۰۲۶ مهربان رضائی-محدثه
۹۴۲۲۵۲۰۲۷ باقرزاده مجاوری-نجمه
۹۴۲۲۵۲۰۳۲ رضائی-حانیه
۹۴۲۲۵۲۰۳۴ محبتی حویباری-معظمه
۹۴۲۲۵۲۰۳۵ شعبانی عمران-رضا
فنی و مهندسی علمی – کاربردی معماری ۹۲۱۱۹۲۰۶۵ زارع اجبارکلایی-زینب
۹۳۱۱۹۵۰۰۱ ابراهیمی – فاطمه
۹۳۱۱۹۵۰۱۸ بنی عامر – مژگان
۹۳۱۱۹۵۰۲۱ پرنی – رضا
۹۳۱۱۹۵۰۵۱ دادی لانه – علی
۹۳۱۱۹۵۰۵۶ رجبی – لعیا
۹۳۱۱۹۵۰۶۰ رهنمازاده – ارزو
۹۳۱۱۹۵۱۰۴ مرشدی نیا – مریم
۹۳۱۱۹۵۱۰۶ مشک ابادی – پرویز
۹۳۱۱۹۵۱۱۵ نعمتی آقاملکی – سیدامیر
۹۳۲۱۹۵۰۱۸ حکمی کرمانی-آوا
۹۳۲۱۹۵۰۲۲ داور-امیرارسلان
۹۳۲۱۹۵۰۲۴ روانشیری-مهسا
۹۳۲۱۹۵۰۲۸ شمشکی-محدثه
۹۳۲۱۹۵۰۲۹ شهنواز-مژده
۹۳۲۱۹۵۰۳۱ طباطبایی-سیدمسلم
۹۳۲۱۹۵۰۳۷ فاریابیان-مایده
۹۳۲۱۹۵۰۳۸ قبادی-آیسودا
۹۳۲۱۹۵۰۴۰ قهرمانی اردهایی-محمدجواد
فنی و مهندسی علمی – کاربردی معماری ۹۳۲۱۹۵۰۴۳ لطیفی شاهاندشتی-فرناز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت
۹۳۲۱۹۵۰۴۶ محسنیان-نادر
۹۳۲۱۹۵۰۴۷ مرادی-محمدامین
۹۳۲۱۹۵۰۵۹ همدانی-زهرا
۹۴۱۱۹۵۰۰۵ ارویس-فایزه
۹۴۱۱۹۵۰۲۱ پیوسته فریدونی-میثم
۹۴۱۱۹۵۰۲۲ تغلا-انیس
۹۴۱۱۹۵۰۴۱ رستم نژاد-سمانه
۹۴۱۱۹۵۰۴۳ رضاتبارلمسو-محبوبه
۹۴۱۱۹۵۰۴۵ رمضانی فر-صدیقه
۹۴۱۱۹۵۰۴۹ رویانیان اندرور-ثنا
۹۴۱۱۹۵۰۶۲ شکریان-حمیدرضا
۹۴۱۱۹۵۰۶۶ طهماسبی عمران-یاسر
۹۴۱۱۹۵۰۶۹ عسگری-فاطمه
۹۴۱۱۹۵۰۷۵ فتحی بالف-آنیتا
۹۴۱۱۹۵۰۸۱ قربانی-فرزاد
۹۴۱۱۹۵۰۸۲ قشقائی-زینب
۹۴۱۱۹۵۰۸۵ کاردگر-محمدرضا
۹۴۱۱۹۵۰۸۸ کفشگر-زهرا
۹۴۱۱۹۵۰۹۰ کیانی نژاد-نرگس
۹۴۱۱۹۵۰۹۱ کیه-فاطمه
۹۴۱۱۹۵۰۹۴ محسن پور-سیمین
۹۴۱۱۹۵۰۹۶ محمدی-مرتضی
۹۴۱۱۹۵۰۹۹ محمودی-رضا
۹۴۱۱۹۵۱۰۰ محمودیان میدانی-زهرا
۹۴۱۱۹۵۱۱۱ میرزایی-مهسا
۹۴۱۱۹۵۱۱۴ نظری-امیر
۹۴۱۱۹۵۱۲۰ ولی زاده کیامحله-الهام
۹۴۲۱۹۵۰۰۳ پوربهرام-شیوا
۹۴۲۱۹۵۰۰۴ تراشیه-محمد
فنی و مهندسی علمی – کاربردی معماری ۹۴۲۱۹۵۰۰۹ عباس اسدی-علی شنبه ۱۶ اردیبهشت
۹۴۲۱۹۵۰۱۱ مرادی-وحید
۹۴۲۱۹۵۰۱۳ مهرابی-الهه
۹۴۲۱۹۵۰۱۵ یوسفی هروانی-سبا
۹۴۲۱۹۵۰۱۶ حاجی زاده آلادزگه-سحر
۹۴۲۱۹۵۰۱۷ رستمی فر-رسول
۹۴۲۱۹۵۰۱۸ اصغری-عطیه
۹۴۲۱۹۵۰۱۹ سعیدی-فاطمه
۹۴۲۱۹۵۰۲۰ رحمانی-محدثه
۹۴۲۱۹۵۰۲۵ جورسرا-حسین
۹۴۲۱۹۵۰۲۶ سلمان نژاد-علی
۹۴۲۱۹۵۰۲۷ رحمانی-وحید
۹۴۲۱۹۵۰۲۸ حبیبی-گلناز
۹۴۲۱۹۵۰۲۹ محمدی-محسن
کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران ۹۴۱۱۶۹۰۰۶ اکبری-حامد
۹۴۱۱۶۹۰۱۸ خاکزاد-پریدخت
۹۴۱۱۶۹۰۲۹ شجاع-سعید
۹۴۱۱۶۹۰۳۸ کاظمی-ابراهیم
۹۴۱۱۶۹۰۴۱ مختار-احسان
۹۴۲۱۶۹۰۰۶ علی اقائی کمانگری-هومن
۹۴۲۱۶۹۰۰۷ نبی پور-الهه
۹۴۲۱۶۹۰۰۹ عامری-محمدنوید
مهندسی تکنولوژی الکترونیک ۹۲۱۱۵۲۰۲۸ حسینی-سیدمحمدحسین
۹۲۱۱۵۲۰۳۵ دریاباری-سیدپوریا
۹۲۱۱۵۲۰۳۹ رادان کوپایی-حسام
۹۲۱۱۵۲۰۷۲ علی نژادسنگریزه-ماندانا
۹۲۲۱۵۲۰۰۷ جلالیان-سیدمحمدرضا
۹۲۲۱۵۲۰۱۵ رضانژادشیخ-محمد
۹۲۲۱۵۲۰۲۶ مهرداد-کمیل
۹۳۱۱۵۲۰۲۲ فریدی – امین
فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک ۹۳۱۱۵۲۰۳۰ نصیری – نگار یک شنبه ۱۷ اردیبهشت
۹۳۲۱۵۲۰۰۱ ابراهیمی-اسماعیل
۹۳۲۱۵۲۰۰۳ اسلامیان کوپایی-محمدرضا
۹۳۲۱۵۲۰۰۴ جوکاردرزی-رضوان
۹۳۲۱۵۲۰۰۵ حسن پور-فرهاد
۹۳۲۱۵۲۰۰۷ رمضانپورسحرخیز-اشکان
۹۴۱۱۵۲۰۰۶ حسن زاده اعظمی-مهدی
۹۴۱۱۵۲۰۰۷ حسینی سوته-سیدعلی
۹۴۱۱۵۲۰۱۱ رحیمی پور-هادی
۹۴۱۱۵۲۰۲۲ نیمایی راد-حجت اله
۹۴۲۱۵۲۰۰۱ حسینیان-سیدابراهیم
۹۴۲۱۵۲۰۰۲ سرلک-پرهام
۹۴۲۱۵۲۰۰۵ کرامتی فر-سهیل
مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت ۹۱۱۱۵۷۰۶۴ شوکتی-حسین
۹۲۱۱۵۷۰۶۰ ده دست-میلاد
۹۲۱۱۵۷۱۱۱ کریمی اسبوئی-مجید
۹۳۱۱۵۷۰۱۶ حسین پور – پوریا
۹۳۱۱۵۷۰۲۰ حقه کاوسی – حسن
۹۳۱۱۵۷۰۳۰ رضایی – رامین
۹۳۱۱۵۷۰۴۳ عیسوند – پوریا
۹۳۱۱۵۷۰۶۱ مهری – جبار
۹۳۱۱۵۷۰۶۹ هنرمندشوریجه – رضا
۹۳۲۱۵۷۰۰۳ حمزه نیاتیجی-سیدمحمدرضا
۹۳۲۱۵۷۰۰۵ خدابنده لو-هادی
۹۳۲۱۵۷۰۱۴ مقیمی-سعید
۹۴۱۱۵۷۰۰۱ ابراهیمی-فرشاد
۹۴۱۱۵۷۰۰۳ احمدی-علی
۹۴۱۱۵۷۰۰۴ بورچی-علیرضا
۹۴۱۱۵۷۰۰۵ تقی زاده-امید
۹۴۱۱۵۷۰۰۷ حسن پور-سهراب
فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی برق‌-قدرت ۹۴۱۱۵۷۰۱۱ داداشی-علی دوشنبه ۱۸ اردیبهشت
۹۴۱۱۵۷۰۱۳ سلطانیان-عنایت اله
۹۴۱۱۵۷۰۱۴ صالحی-داود
۹۴۱۱۵۷۰۱۹ غلامرضایی-سینا
۹۴۱۱۵۷۰۲۰ قربانی زاهدی-بهنام
۹۴۱۱۵۷۰۲۳ کاوه-علی
۹۴۱۱۵۷۰۲۷ محمدی-امین
۹۴۱۱۵۷۰۳۲ نظری-علیرضا
مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر ۹۱۲۱۴۲۰۰۴ حبیبی میرکلایی-سیدبهمن
مهندسی تکنولوژی عمران – عمران ۹۱۱۱۶۹۰۲۵ جعفری-محمدرضا
۹۱۲۱۶۲۰۰۱ ابراهیمی کرمانی-شکوفه
۹۲۱۱۶۲۰۳۸ حسنی-سیدمحمدمهدی
۹۲۱۱۶۲۰۶۳ زمانی-مهران
۹۲۱۱۶۲۰۶۶ سرخوش تیار-رضا
۹۲۱۱۶۲۱۱۰ کمانگر-محمدجواد
۹۲۱۱۶۲۱۲۹ نعیمی-میلاد
۹۲۲۱۶۲۰۰۹ دیلمیان-دنیا
۹۳۱۱۶۲۰۱۰ بصیری – شقایق
۹۳۱۱۶۲۰۲۳ جعفرزاده شاهی – امید
۹۳۱۱۶۲۰۲۶ حبیب زاده – عطااله
۹۳۱۱۶۲۰۳۵ خوشبو – پرهام
۹۳۱۱۶۲۰۳۸ رستمی – علی
۹۳۱۱۶۲۰۴۵ سکوتی – شهریار
۹۳۱۱۶۲۰۴۹ شادی فر – علی
۹۳۱۱۶۲۰۶۲ علیزاده یوسفی – عباس
۹۳۱۱۶۲۰۶۳ عمرانی – سجاد
۹۳۱۱۶۲۰۶۴ غلامی – مهرگان
۹۳۱۱۶۲۰۸۸ لطفی – مهسا
۹۳۱۱۶۲۰۹۷ مدرسی – هیمن
۹۳۱۱۶۲۱۰۲ مهدوی – محمد
فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی عمران – عمران ۹۳۱۱۶۲۱۰۷ نظری تینه – حامد سه شنبه ۱۹ اردیبهشت
۹۳۱۱۶۲۱۱۰ نیک رای – سیدزین العابدین
۹۳۲۱۶۲۰۱۰ خواجوی-امیرفرشید
۹۳۲۱۶۲۰۱۱ رضایی-علیرضا
۹۳۲۱۶۲۰۲۰ قربانی-نونا
۹۳۲۱۶۲۰۲۱ لشگری-حسین
۹۳۲۱۶۲۰۲۷ نسبی-فاطمه
۹۳۲۱۶۲۰۲۹ نیکان-علی
۹۳۲۱۶۲۰۳۰ محمدی – مجتبی
۹۳۲۱۶۲۰۳۲ فلاح – حسین
۹۳۲۱۶۲۰۳۳ حسینی – سیدمحمدرضا
۹۳۲۱۶۲۰۳۷ تیمورنیا – علی
۹۳۲۱۶۲۰۳۸ عبدی الیمستانی – سعید
۹۳۲۱۶۲۰۳۹ عزیزی – احمد
۹۳۲۱۶۲۰۴۰ قربانی – سیدمحمد
۹۳۲۱۶۲۰۴۱ محمودی – محمد
۹۳۲۱۶۲۰۴۳ کشاورزی – سمیرا
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ۹۲۱۱۳۲۰۳۷ جوادی مهر-مهناز
۹۲۱۱۳۲۰۴۸ حسینی-سیدحسام
۹۲۱۱۳۲۰۴۹ حسینی ایمنی-سحر
۹۲۱۱۳۲۱۳۶ نصری-مریم
۹۲۲۱۳۲۰۰۷ توکلی-نفیسه
۹۲۲۱۳۲۰۳۰ مویمنی-سمانه
۹۳۱۱۳۲۰۲۹ توکلی – سمیرا
۹۳۱۱۳۲۰۴۶ دهقان – مریم
۹۳۱۱۳۲۰۷۶ صدفی – پریسا
۹۳۱۱۳۲۰۸۱ علی زاده – فاطمه
۹۳۱۱۳۲۰۸۵ قاسم پور – راضیه
۹۳۱۱۳۲۰۹۵ محرمی – فاطمه
۹۳۱۱۳۲۰۹۶ محمدپور – فاطمه
فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر ۹۳۱۱۳۲۱۰۸ ملک لو – حمید چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت
۹۳۲۱۳۲۰۰۴ اسماعیلی-یاسر
۹۳۲۱۳۲۰۰۸ بلالی کنجینه کتاب-مصطفی
۹۳۲۱۳۲۰۱۹ لاله آبادی-آرش
۹۳۲۱۳۲۰۲۸ موسوی – سیدرضا
۹۴۱۱۳۲۰۰۲ اژدری-شیوا
۹۴۱۱۳۲۰۱۴ خلیلی-سحر
۹۴۱۱۳۲۰۲۳ رییسی-مهسا
۹۴۱۱۳۲۰۲۴ زارع-محمد
۹۴۱۱۳۲۰۲۹ علی اکبری-محمدحسین
۹۴۱۱۳۲۰۳۱ قربانی واسکس-ندا
۹۴۱۱۳۲۰۳۲ قلی پورواسکس-فاطمه
۹۴۱۱۳۲۰۳۳ قمری-علی
۹۴۱۱۳۲۰۴۲ نعمتی-کیوان
۹۴۱۱۳۲۰۴۳ نقی زاده-محمد
۹۴۲۱۳۲۰۰۴ صالحی رفیع آباد-پیمان
۹۴۲۱۳۲۰۰۷ یدالهی-مهسا
۹۴۲۱۳۲۰۰۸ متقی مرخالی-شیما
۹۴۲۱۳۲۰۰۹ ساداتی-سیدسجاد