نسخه آزمایشی

حوزه ریاست

ریاست دانشگاه:
پروفسور عباسعلی رستمی (صفحه شخصی)

 

روابط عمومی دانشگاه:
اسماعیل قصابی

 

حراست دانشگاه:
یاسر رجبی

 

دفتر ریاست دانشگاه:

مهندس رضا رستمی

 

 

 

 

:هیات موسس
مرحوم حجت الاسلام جلال‌الدین غروی
دکتر اکبر ترکان
دکتر علیمحمد نوریان
دکتر محمدحسین رضوی
دکترعباسعلی رستمی
دکتر محمدرضا امین ناصری
دکتر علیرضا طاهریان

:هیات امناء
دکتر علی محمد نوریان: رئیس هیات امناء (عضو هیات موسس)
دکتر عباسعلی رستمی: دبیــر هیات امناء (رئیس دانشگاه)
دکتر اکبر ترکان: عضـو هیات امناء (عضو هیات موسس)
دکتر سید خلاق میرنیا هریکنده ئی: عضـو هیات امناء (نماینده وزیــر)
دکتر ربیع فلاح جلودار: عضو هیات امناء (استاندار)
دکتر سید محمد حسین رضوی: عضـو هیات امناء (عضو هیات علمی)
دکتر قاسم علیزاده افروزی: عضـو هیات امناء (عضو هیات علمی)
دکتر سید نصرالله سجادی: عضـو هیات امناء (عضو هیات علمی)
دکتر غلامعلی کمالی: عضـو هیات امناء (عضو هیات علمی)