نسخه آزمایشی

طرح ۳D پردیس دانشگاه

طرح های سه بعدی از پردیس دانشگاه شمال

فایل های گوگل ارث جهت نمایش در برنامه Google Earth  ( به زودی)