طرح ۳D پردیس دانشگاه

طرح های سه بعدی از پردیس دانشگاه شمال

دریافت فایل منطبق با گوگل ارث جهت نمایش در برنامه Google Earth   (فایل را با برنامه گوگل ارث باز کنید و پس از مشاهده، در هنگام خروج آن را ذخیره نمایید.)