خواهشمند است اساتید مقاطع تحصیلات تکمیلی هر چه سریعتر نسبت به نهایی نمودن نمرات در سامانه آموزشی اقدام فرمائید.