ارتباط با ما

نشانی: مازندران، آمل، کیلومتر ۵ جاده هراز، دو راهی امامزاده عبدالله
نشانی الکترونیکی: info@shomal.ac.ir
کانال تلگرام: shomal_university_official@
تلفن: ۱۳ – ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۱
نمابر: ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۵
کد پستی: ۸۴۵۹۶-۴۶۱۶۱