دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: سعید امام قلی زاده
رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی – تطبیقی و توسعه
محل تحصیل: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری

وب سایت: http://www.shomal.ac.ir/emamgholizadeh
تماس: ۴۴۲۰۳۷۳۴ ۰۱۱ داخلی ۲۷۷

——————————————————————–

مدیر گروه حقوق:

نام و نام خانوادگی: یوسف نورائی
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق کیفری و جرم شناسی
محل تحصیل: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۸۰

رشته های گروه آموزشی حقوق:
فقه و حقوق جزا / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
حقوق خصوصی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۱
حقوق / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۷

اعضا هیات علمی:  http://fmsua.shomal.ac.ir/law.html

——————————————————————–

مدیر گروه حسابداری :

نام و نام خانوادگی: ملک محمد غلامی
رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری
محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۹۱

رشته های گروه آموزشی حسابداری :
حسابداری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
حسابداری – حسابرسی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
حسابداری‌ بازرگانی‌-‌ حسابداری / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۸۹
علمی ‌- کاربردی حسابداری / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
حسابداری / کاردانی / سال اخذ ۱۳۸۰
حسابداری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵

اعضا هیات علمی:  http://fmsua.shomal.ac.ir/accounting.html

——————————————————————–

مدیر گروه مدیریت :

نام و نام خانوادگی: سیدحمیدرضا رضوی
رشته و گرایش تحصیلی: بهسازی منابع انسانی
محل تحصیل: دانشگاه میسور – هندوستان
مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۷۳

رشته های گروه آموزشی مدیریت :
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت دولتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت بازرگانی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۵
مدیریت صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۹
مدیریت کسب و کار – بازاریابی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

اعضا هیات علمی:  http://fmsua.shomal.ac.ir/mng.html

——————————————————————–

مدیر گروه روانشناسی :

غلامعلی رودی

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۷۷

رشته های گروه آموزشی روانشناسی :
روانشناسی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵

اعضا هیات علمی:  

[]


دانشکده علوم انسانی و اجتماعیدانلود فایل چارت واحدهای درسی
رشته تحصیلیکاردانی پیوسته حسابداری
رشته تحصیلیکاردانی ناپیوسته حسابداری
رشته تحصیلیکارشناسی حسابداری
رشته تحصیلیکارشناسی ناپیوسته حسابداری
رشته تحصیلیمدیریت امور بانکی
رشته تحصیلیمدیریت بازرگانی
رشته تحصیلیمدیریت مالی
رشته تحصیلیمدیریت صنعتی
رشته تحصیلیمدیریت دولتی
رشته تحصیلیعلوم قضایی
رشته تحصیلیحقوق
رشته تحصیلیروانشناسی
رشته تحصیلیگردشگری