دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

رییس دانشکده:

نام و نام خانوادگی: محمد نبی پور
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق کیفری و جرم شناسی
محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
مقطع تحصیلی: دکتری

وب سایت: www.shomal.ac.ir/nabipour

تماس: ۴۴۲۰۳۷۳۴ ۰۱۱ داخلی ۲۷۷

——————————————————————–

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: یوسف نورائی
رشته و گرایش تحصیلی: حقوق کیفری و جرم شناسی
محل تحصیل: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۸۰

 

رشته های گروه آموزشی حقوق:
فقه و حقوق جزا / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۳
حقوق خصوصی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۱
حقوق / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۷

——————————————————————–

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: ملک محمد غلامی
رشته و گرایش تحصیلی: حسابداری
محل تحصیل: دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۹۱

 

رشته های گروه آموزشی حسابداری :
حسابداری / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۵
حسابداری – حسابرسی/ کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
حسابداری‌ بازرگانی‌-‌ حسابداری / کاردانی پیوسته / سال اخذ ۱۳۸۹
علمی ‌- کاربردی حسابداری / کارشناسی ناپیوسته / سال اخذ ۱۳۸۳
حسابداری / کاردانی / سال اخذ ۱۳۸۰
حسابداری / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۵

——————————————————————–

مدیر گروه:

نام و نام خانوادگی: سعید امام قلی زاده
رشته و گرایش تحصیلی: مدیریت دولتی – تطبیقی و توسعه
محل تحصیل: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مقطع تحصیلی: دکتری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۷۳

 

رشته های گروه آموزشی مدیریت :
مدیریت صنعتی – تولید و عملیات / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت دولتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۴
مدیریت بازرگانی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۸۵
مدیریت صنعتی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۷۹
مدیریت کسب و کار – بازاریابی / کارشناسی ارشد / سال اخذ ۱۳۹۶

——————————————————————–

مدیر گروه:

ابوذر ناصری

تماس: ۴۴۲۰۳۷۱۱ ۰۱۱ داخلی ۲۷۷

رشته های گروه آموزشی روانشناسی :
روانشناسی / کارشناسی / سال اخذ ۱۳۹۵