آغاز به کار رستوران دانشگاه و سیستم تغذیه

به اطلاع می رساند دانشجویان دانشگاه می توانند از امروز ۹-۷-۱۴۰۱ ، جهت تهیه ناهار به ساختمان رستوران دانشگاه مراجعه فرمایند.