آمادگی حوزه ثبت نام دانشگاه جهت پذیرش دانشجویان جدیدالورود، در روزهای شنبه و یکشنبه نیز فراهم می باشد

پیرو اطلاعیه قبلی در سایت دانشگاه به آدرس زیر، حوزه ثبت نام دانشگاه آماده پذیرش دانشجویان جدید الورودی که موفق به ثبت نام در بازه زمانی اعلام شده نشده اند، در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲ نیز می باشد.

https://shomal.ac.ir/%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af-2/
آخرین اخبار و اطلاعیه ها