آگهی مناقصه بیمه تکمیلی درمان

آگهی مناقصه بیمه تکمیلی درمان

با عنایت به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی درمان این دانشگاه، خواهشمند است نرخ جدید برای سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را با تعرفه های ذیل حداکثر تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ به صورت درب بسته به مدیر امور اداری ( آقای مختاری – ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷) تحویل فرمائید.

دریافت فایل: Bimeh_99