آگهی مزایده عمومی آلاچیق نان داغ، کباب داغ دانشگاه

دانشگاه شمال در نظر دارد پیمانکاری مغازه نان داغ، کباب داغ و چهارآلاچیق اطراف آن را واگذار نماید.

کلیه متقاضیان می‌توانند قیمت پیشنهادی را تا پایان روز اداری ۲۷-۶-۱۴۰۲ در پاکت سربسته به مدیراجرایی یا مدیرمالی موسسه دانشگاهی تحویل نمایند.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۸۷۵۵۶۴۲ (آقای فرشید مظفری) تماس حاصل فرمایید.