آگهی مزایده عمومی پارکینگ عمومی دانشگاه

دانشگاه شمال در نظر دارد پیمانکاری پارکینگ عمومی دانشگاه با ظرفیت۲۵۰ خودرو در سه طبقه به همراه دوربین مداربسته و سیستم مکانیزه و ایستگاه نگهبانی را به بخش خصوصی واگذار نماید.

 کلیه متقاضیان می‌توانند قیمت پیشنهادی را در دو بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۲ الی پایان خرداد ۱۴۰۳ و اول تیر ۱۴۰۳ الی پایان شهریور ۱۴۰۳ در پاکت سربسته حداکثر تا تاریخ ۲۷-۶-۱۴۰۲ تحویل مدیر‌اجرایی یا مدیرمالی موسسه‌دانشگاهی نمایند.

ضمناً براساس ضوابط دانشگاه هزینه دریافتی از دانشجویان و سایر ارباب رجوع‌ها در دو بازه زمانی کمتر از ۵ ساعت و بیشتر از ۵ ساعت قابل مشخص‌کردن می‌باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۸۷۵۵۶۴۲ (آقای فرشید مظفری) تماس حاصل فرمایید.