آگهی مزایده عمومی پارکینگ عمومی دانشگاه

دانشگاه شمال در نظر دارد پیمانکاری پارکینگ عمومی دانشگاه با ظرفیت ۲۵۰ خودرو در سه طبقه به همراه دوربین مداربسته و سیستم مکانیزه و ایستگاه نگهبانی را به بخش خصوصی واگذار نماید.

 کلیه متقاضیان می توانند قیمت پیشنهادی را در دو بازه زمانی اول مهر ۱۴۰۱ الی پایان خرداد ۱۴۰۲ و اول تیر ۱۴۰۲ الی پایان شهریور ۱۴۰۲ در پاکت در بسته حداکثر تا تاریخ ۲۵-۵-۱۴۰۱ تحویل امور اداری دانشگاه نمایند.

ضمنا بر اساس ضوابط دانشگاه هزینه دریافتی از دانشجویان و سایر ارباب رجوع ها در دو بازه زمانی کمتر از ۵ ساعت و بیشتر از ۵ ساعت قابل مشخص کردن می باشد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره  ۰۹۱۱۸۷۵۵۶۴۲ آقای فرشید مظفری تماس حاصل فرمایید.