آگهی مزایده فروش خودرو

دانشگاه شمال در نظر دارد یک دستگاه خودرو مزدا۳۲۳ مدل ۱۳۸۳به رنگ بژ را ازطریق مزایده به فروش برساند.
علاقمندان می توانند جهت شرکت در مزایده پیشنهاد خود را به همراه یک فقره چک ضمانت در وجه دانشگاه شمال به مبلغ پنج میلیون تومان درداخل پاکت مهروموم شده به آدرس آمل، کیلومتر۵ جاده هراز، دانشگاه شمال، دفتر معاونت اداری و مالی تحویل نمایند.
ضمناچنانچه فرد برنده با مبلغ پیشنهادی نسبت به خرید خودرو منصرف گردد، چک مذکور به نفع دانشگاه نقدخواهدشد.

۱-تاریخ انتشار۱۴۰۰/۹/۲۲
۲-آخرین مهلت دریافت پیشنهاد ۱۴۰۰/۱۰/۲
۳-تاریخ بازگشایی پاکت ها۱۴۰۰/۱۰/۴

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ آقای مختاری تماس حاصل فرمایید.