آیین آغاز سال کاری جدید در دانشگاه شمال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، آیین آغاز سال کاری جدید با حضور رییس دانشگاه، معاونان، مشاوران، روسای دانشکده ها و  اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه، در سالن اجتماعات برگزار شد.