اجرای مسابقات بومی – محلی مازندران در جشنواره فرهنگی ورزشی آیین ها و سنت های بومی محلی مازندران

اجرای مسابقات بومی – محلی مازندران در جشنواره فرهنگی ورزشی آیین ها و سنت های بومی محلی مازندران

روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

افتتاحیه: ساعت ۹ الی ۱۰  صبح در زمین چمن مجموعه ورزشی دانشگاه شمال

اختتامیه: ساعت  17  الی   18 عصر در سالن همایش های بین الملی دانشگاه شمال

تصویر برگزاری مسابقات به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال: