احراز رتبه های برتر دانشگاه شمال

پیرو دستور سرپرست دانشگاه، در راستای ایجاد نظام انگیزش دهی و حس رقابت، اسامی و تصاویر دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ دانشگاه شمال به تفکیک گروه‌های آموزشی در ورودی هر دانشکده بصورت بنر نصب گردید. بدیهی است از دانشجویان صدرالذکر در روز دانشجو تجلیل و لوح سپاس به آن ها اهدا خواهد شد.

بر اساس نتایج و نمرات مکسوبه دانشجویان، بدینوسیله اسامی سه نفر برتر هر گروه آموزشی به شرح زیر استخراج و اعلام می گردد:

ضمن عرض تبریک به همه اساتید و دانشجویان، به ویژه افراد برتر، موفقیت و سربلندی روز افزون تک تک دانشجویان دانشگاه شمال را از پیشگاه حضرت حق مسئلت می نماییم.