اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بازیها و آئین های بومی محلی مازندران چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بازیها و آئین های بومی محلی مازندران چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

اختتامیه: ساعت  ۱۷  الی   ۱۸ عصر در سالن همایش های بین الملی دانشگاه شمال