انجام ثبت نام تکمیل ظرفیت در روز پنج شنبه بیستم بهمن ماه

قابل توجه متقاضیان ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه ۱۴۰۱، احتراما به اطلاع میرساند پیرو روزهای گذشته ثبت نام در روز پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ در دانشگاه شمال انجام می شود.