اردوی زیارتی مشهد مقدس

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه شمال برگزار می‌کند:

«اردوی زیارتی  مشهد مقدس»

ویژه خواهران: ۱۴ الی ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲
ویژه برادران: ۱۷ الی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲

مهلت ثبت‌نام : شنبه  ۵ اسفندماه  ۱۴۰۲

لطفا برای ثبت نام به طبقه دوم و سوم ساختمان آمارد نزد آقایان رضا فاطمی، مجید عفتی و کامران مظفری نهر مراجعه نمایید.


تلفن  تماس:
مجید عفتی: ۰۹۱۱۱۲۵۶۳۵۰
رضا فاطمی : ۰۹۱۱۱۰۰۶۳۴۷
هزینه ثبت‌نام  : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان