اطلاعیه امور مالی دانشگاه در خصوص تسویه حساب شهریه

پیرو اطلاعیه مورخ ۱۰-۸-۱۴۰۲ امور مالی دانشگاه

در خصوص تسویه حساب شهریه نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تا تاریخ ۲۴-۸-۱۴۰۲،

ضمن تشکر از دانشجویانی که نسبت به تسویه شهریه اقدام نموده‌اند،

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که در آن بازه، موفق به پرداخت نشده‌اند، می‌رساند که:

بر اساس تمدید صورت گرفته حداکثر تا تاریخ ۴-۹-۱۴۰۲ فرصت مجدد جهت تسویه حساب وجود دارد.

لذا در صورت عدم تسویه حساب در موعد مقرر مسئولیت بروز مشکلات در صدور کارت آزمون
بر عهده دانشجو خواهد بود.

(حوزه معاونت اداری و مالی)