اطلاعیه تعطیلات تابستانه دانشگاه شمال

احتراما به استحضار می رساند دانشگاه شمال به جهت بخش اول تعطیلات تابستانه از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۵ لغایت ۱۳۹۸/۴/۱۰ تعطیل می باشد. لذا از مراجعین محترم خواهشمند است از مراجعه حضوری در این ایام خودداری فرمایند.

 

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه