اطلاعیه جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

 

به اطلاع دانشجویان محترم  می‌رساند زمان تسویه حساب مابقی شهریه ترم اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۳۰-۰۷-۹۸ تعیین گردید.

 

تسویه حساب مابقی شهریه به یکی از روشهای ذیل امکان‌پذیر است:

الف واریز نقدی به حساب دانشگاه از طریق پرداخت اینترنتی شهریه به حساب دانشگاه

ب اعطای یک فقره چک به تاریخ ۱۵-۰۹-۹۸ دروجه دانشگاه شمال

ج اعطای دو فقره چک به تاریخ ۲۵-۰۸-۹۸ و ۲۵-۰۹-۹۸ دروجه دانشگاه شمال

 

 

مشخصات چکهای تحویلی به شرح ذیل است:

الف -فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی چکها و الزام آن برای پذیرش در سامانه وصول چکاوک فقط چکهای جدید (طرح صیاد)مورد پذیرش دانشگاه می باشد.

ب- چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج-چک باید فاقد قلم خوردگی باشد .

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امکان چکها از بانک ملت باشند .

حوزه معاونت اداری ومالی