اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند زمان تسویه حساب مابقی شهریه ترم جاری
تا پایان وقت اداری چهارشنبه ۲۴-۰۸-۱۴۰۲ تعیین گردید.

نحوه تسویه حساب مابقی شهریه به یکی از دو روش ذیل امکان پذیر است:

الف-واریز نقدی به حساب دانشگاه از طریق پرداخت اینترنتی شهریه به حساب دانشگاه

ب-اعطای یک فقره چک به تاریخ ۱۰-۰۹-۱۴۰۲ در وجه دانشگاه شمال

مشخصات چک های تحویلی به شرح ذیل است:

الف-فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی چکها و الزام آن برای پذیرش در سامانه وصول چکاوک فقط چکهای جدید مورد پذیرش دانشگاه می باشد.

ب-چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج-چک باید فاقد قلم خوردگی باشد.

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امکان چکها از بانک ملت باشد.

معاونت اداری و مالی

۱۴۰۲-۰۸-۱۰