اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال اول سال ۹۸-۱۳۹۷

اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال اول سال ۹۸-۱۳۹۷

 

به اطلاع دانشجویان محترم  می‌رساند زمان تسویه حساب مابقی شهریه ترم جاری تا پایان وقت اداری روزچهار شنبه ۱۸-۷-۹۷ تعیین گردید.

 

نحوه تسویه حساب مابقی شهریه به یکی از سه روش ذیل امکان‌پذیر است:

الف واریز نقدی به حساب دانشگاه از طریق پرداخت اینترنتی شهریه به حساب دانشگاه

ب اعطای یک فقره چک به تاریخ ۱۰-۹-۹۷ در وجه دانشگاه شمال

ج-اعطای دوفقره چک بصورتیکه نصف بدهی به تاریخ ۲۵-۸-۹۷ و نصف دیگر به تاریخ ۲۵-۹-۹۷ باشد.

 

 

مشخصات چکهای تحویلی به شرح ذیل است:

الف -فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی چکها و الزام آن برای پذیرش در سامانه وصول چکاوک فقط چکهای جدید مورد پذیرش دانشگاه می باشد.

ب- چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج-چک باید فاقد قلم خوردگی باشد .

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امکان چکها از بانک ملت باشند .

معاونت اداری ومالی

۹۷-۷-۱۱