اطلاعیه معاونت اداری و مالی جهت تسویه مابقی شهریه نیمسال دوم سال ۹۸-۱۳۹۷

به اطلاع دانشجویان محترم  می‌رساند زمان تسویه حساب مابقی شهریه ترم جاری تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۲۰-۱۲-۹۷ تعیین گردید.

نحوه تسویه حساب مابقی شهریه به یکی از سه روش ذیل امکان‌پذیر است:

الف واریز نقدی به حساب دانشگاه از طریق پرداخت اینترنتی شهریه به حساب دانشگاه

ب – اعطای یک فقره چک به تاریخ ۱۰-۰۲-۹۸ در وجه دانشگاه شمال

ج-اعطای دوفقره چک بصورتیکه نصف بدهی به تاریخ ۲۵-۰۱-۹۸ و نصف دیگر به تاریخ ۲۵-۰۲-۹۸ باشد.

مشخصات چکهای تحویلی به شرح ذیل است:

الف -فقط باید در وجه دانشگاه شمال نوشته شود و با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر هماهنگ سازی چکها و الزام آن برای پذیرش در سامانه وصول چکاوک فقط چکهای جدید مورد پذیرش دانشگاه می باشد.

ب- چکهای مربوط به موسسات خصوصی پذیرفته نمی شود.

ج-چک باید فاقد قلم خوردگی باشد .

د-رقم عددی و حروفی باید یکسان باشد.

ه-تا حد امکان چکها از بانک ملت باشند .

                                                                                                                                                                                        معاونت اداری ومالی

۳۰-۱۱-۹۷


آخرین اخبار و اطلاعیه ها