اطلاعیه مهم معاونت‌‌‌ اداری ومالی‌درخصوص‌پرداخت علی الحساب شهریه (ثابت + متغیر) ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲