اطلاعیه ارایه خدمات سایت کامپیوتر دانشگاه در ایام امتحانات مجازی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که در ایام امتحانات پایان ترم، آن دسته از دانشجویانی که مشکل دسترسی به اینترنت یا کامپیوتر جهت شرکت در امتحانات دارند، دو سایت کامپیوتر مرکزی دانشگاه شمال واقع در طبقه دوم و سوم ساختمان آمارد، با فاصله گذاری مناسب و در نظر گرفتن مسائل بهداشتی از ۸ صبح باز بوده و آماده ارائه خدمات به دانشجویان است.